CCR este într-o situație neconstituțională. Îi solicit președintelui CCR, Valer Dorneanu, să spună public astăzi dacă a informat Președinția că mandatul judecătorului Lăzăroiu a expirat. Dorneanu este în serviciul public și al Constituției, nu al unui partid.

De la publicarea deciziei, 4 mai 2018, dispozițiile neconstituționale „sunt suspendate de drept”. Prin urmare, CCR funcționează împotriva Constituției, pentru că un judecător a luat decizii deși mandatul său nu mai era valabil, iar toate deciziile CCR din ultima lună sunt neconstituționale. Primul care răspunde pentru deciziile Curții luate cu încălcarea Constituției este președintele Dorneanu. Dorneanu trebuie să demisioneze imediat! În plus, nu credeți că cine le aplică încalcă Constituția?

The Constitutional Court of Romania (CCR) is in an unconstitutional situation. I hereby ask the President of CCR, Valer Dorneanu, to explain publicly whether he has informed the Presidency that the term of Judge Lăzăroiu had expired. Dorneanu is in the public service and should serve the Constitution, not a party.

Since the publication of the decision, on 4th May 2018, any unconstitutional provisions „are lawfully suspended”. The CCR is therefore functioning against the Constitution, as a judge issuing decisions despite his mandate no longer being valid, all the CCR decisions of the past month are unconstitutional. The first responsible for the Court’s decisions in violation of the Constitution is President Dorneanu. Dorneanu must immediately resign! Moreover, don’t you think that whoever applies them violates the Constitution?