The Firea-Dragnea dispute deepens PSD filth

Firea now says that Dragnea only discusses with the „close ones” about amnesty and that „there has been a campaign of defamation, as I am the one who opposes the freedom of politicians who want pardon and amnesty.” Firea acknowledges that she is not against pardon and amnesty, if the project is „in full legitimacy”. The Firea-Dragnea dispute thus shows how much filth there is in the PSD and that the party-state program is not for the welfare of the people, but for rescuing the corrupt. It’s their only goal since they achieved the power.

Disputa Firea-Dragnea adâncește mizeria din PSD

Firea spune acum că Dragnea discută doar cu câțiva “apropiați” despre amnistie și că “s-a declanşat o campanie de defăimare a mea, cum că eu sunt cea care mă opun libertăţii unor oameni politici care doresc grațierea şi amnistia”. Firea recunoaște că nu este împotriva grațierii și amnistiei, dacă proiectul este “în deplină legalitate”. Disputa Firea-Dragnea arată așadar câtă mizerie există în PSD și că programul partidului-stat nu este pentru bunăstarea oamenilor, ci pentru salvarea corupților. Este singurul lor obiectiv de când au ajuns la putere.