1. Raportor al Parlamentului European

RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (Stadiu: adoptat)

În acest raport, Monica Macovei a pledat pentru o mai mare transparență, o mai bună protecție a avertizorilor de integritate și prevenirea conflictelor de interese.

Document de lucru privind Raportul Special Al Curții Europene de Conturi 17/2016 (Descărcarea de gestiune a Comisiei Europene pentru anul financiar 2015): Instituțiile UE pot face mai mult pentru a facilita accesul la achizițiile publice

(Stadiu: negocieri în cadrul comisiilor)

Curtea a examinat activitățile de achiziții ale celor mai mari patru instituții UE: Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Banca Centrală Europeană. În special, raportul analizează în ce măsură cele patru instituții facilitează accesul la achizițiile publice.

În proiectul documentului PE de lucru, raportorul susține o serie de recomandări ale Curții de Conturi și subliniază câteva aspecte importante:

– susține printre altele crearea unui ghișeu unic /one stop shop electronic comun pentru toate instituțiile, prin intermediul căruia acestea să comunice informații și să răspundă operatorilor economici cu privire la activitățile de achiziții publice ale instituțiilor

– subliniază rolul jurnaliștilor de investigație și a ONG-urilor în asigurarea transparenței și detectarea fraudelor sau a potențialelor conflicte de interese

– solicită accesul deplin la Arachne, ORBIS și alte instrumente și baze de date care să permită detectarea oricăror suspiciuni de conflict de interese în achizițiile publice în instituțiile europene, precum și în toate legate statele membre, în special în ceea ce privește achizițiile efectuate cu ajutorul fondurilor europene.

2. Raportor alternativ

Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015 – Curtea de Justiție (stadiu: în așteptarea proiectului de raport)

Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015 – Curtea de Auditori (stadiu: în așteptarea proiectului de raport)