Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania (D-AL) a fost creată în 2014 pentru actuala legislatură a Parlamentului European. Monica Macovei este președinte al acestei Delegații.

Relațiile cu Albania și-au schimbat statutul de reuniuni interparlamentare informale în 2009, în urma intrării în vigoare a Acordului de stabilizare și de asociere (ASA). Prin intermediul delegațiilor sale, Parlamentul European contribuie la reprezentarea Uniunii Europene în străinătate și la promovarea, în țările terțe, a valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiile libertății și democrației, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și statul de drept.

Președinții delegațiilor își coordonează activitatea în cadrul Conferinței președinților de delegație, Monica Macovei fiind membru al acesteia.

Monica Macovei conduce Delegaţia Parlamentului European la Comitetul parlamentar de stabilizare si cooperare PE-Albania

Se vor discuta, între altele, starea justiției, mai ales procesul în curs prin care se verifică, se renumesc sau se resping magistrații și judecătorii Curții Constituționale, lupta împotriva corupției și a crimei organizate, modificarea legilor electorale pe baza recomandărilor OSCE, situația politică, drepturile omului și ale minorităților și se va evalua progresul făcut în aceste domenii.

Citește în continuare