Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania (D-AL) a fost creată în 2014 pentru actuala legislatură a Parlamentului European. Monica Macovei este președinte al acestei Delegații.

Relațiile cu Albania și-au schimbat statutul de reuniuni interparlamentare informale în 2009, în urma intrării în vigoare a Acordului de stabilizare și de asociere (ASA). Prin intermediul delegațiilor sale, Parlamentul European contribuie la reprezentarea Uniunii Europene în străinătate și la promovarea, în țările terțe, a valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiile libertății și democrației, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și statul de drept.

Președinții delegațiilor își coordonează activitatea în cadrul Conferinței președinților de delegație, Monica Macovei fiind membru al acesteia.