(Bruxelles, 06 mai 2010). Declaratia scrisa cu privire la masurile Uniunii Europene pentru combaterea coruptiei a fost adoptata de Parlamentul European, obtinand semnaturile a peste jumatate dintre eurodeputati. Declaratia scrisa a devenit pozitia oficiala a Parlamentului European si exprima vointa sa politica pentru combaterea coruptiei in Uniunea Europeana.

Declaratia scrisa cere Comisiei si Consiliului sa creeze un mecanism solid de monitorizare a coruptiei in UE. „Fac apel la Statele Membre sa arate vointa politica si sa-si intensifice eforturile de combatere a coruptiei, sprijinind un astfel de mecanism,” a spus Monica Macovei.

Initiata de Monica Macovei (Grupul Popular European/PPE, Romania), Declaratia a mai avut ca autori patru eurodeputati din grupuri politice diferite din Parlamentul European: Simon Busuttil (PPE, Malta), Luigi de Magistris (Grupul Liberal/ALDE, Italia), Ana Gomes (Grupul Socialist/S-D, Portugalia) si Bart Staes (Grupul Verzilor, Belgia). Transparency International si FLARE (Freedom, Legality and Rights in Europe) au contribuit la strangerea semnaturilor prin campanii proprii.

***

Declarație scrisă depusă în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură  privind eforturile Uniunii de combatere a corupţiei

Parlamentul European, având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A. exprimându-şi preocuparea că fenomenul corupţiei subminează statul de drept, conduce la deturnarea fondurilor contribuabililor UE şi denaturează piaţa, ţinând seama de faptul că a jucat un rol în criza economică actuală;

B.  întrucât Uniunea a ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, iar 78% din cetăţenii Uniunii sunt de acord că, în ţara lor, corupţia reprezintă o preocupare majoră (Eurobarometru, decembrie 2009);

C. având în vedere accentul pe care îl pune Parlamentul European pe combaterea corupţiei în rezoluţia sa referitoare la programul de la Stockholm cu privire la libertate, securitate şi justiţie;

D. luând act de Ziua internaţională împotriva corupţiei (9 decembrie), data la care se transmite prezenta declaraţie,

1.  îndeamnă instituţiile europene să adopte o politică anticorupţie de anvergură şi să elaboreze un mecanism clar de monitorizare periodică a situaţiei din statele membre;

2.  invită Comisia să acorde toate resursele necesare pentru a pune în aplicare mecanismul de monitorizare şi pentru a se asigura că se dau curs în mod eficient concluziilor şi constatărilor acestuia;

3.  invită Comisia şi agenţiile relevante ale Uniunii să adopte toate măsurile necesare, inclusiv alocând resurse suficiente, pentru a se asigura că fondurile UE nu sunt afectate de corupţie, precum şi să adopte sancţiuni descurajatoare în cazuri de corupţie şi de fraudă;

4.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, însoţită de numele semnatarilor, Consiliului, Comisiei şi statelor membre.