MONICA LUISA MACOVEI

 

OBIECTIVE: justiția independentă, profesionistă și imparțială, creșterea încrederii în justiție, drepturile omului, integritatea și lupta împotriva corupției, buna guvernare

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 

POZIȚIA ACTUALĂ

 

Membru al Parlamentului European, legislatura 2014-2019

 • Președinte, Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania
 • Membru, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE)
 • Membru, Comisia pentru control bugetar (CONT)
 • Membru, Conferința președinților de delegație (CPDE)
 • Membru supleant, Comisia pentru afaceri externe (AFET)
 • Membru supleant, in Delegația Parlamentara PE- USA
 • Membru, Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani (CRIM)
 • Membru, Intergrupul Tibet

 

Membru al Parlamentului European, legislatura 2009-2014

 • Președinte, Delegația Parlamentului European la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova
 • Membru, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE)
 • Membru, Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani (CRIM)
 • Membru, Comisia pentru control bugetar (CONT)
 • Membru supleant, Comisia pentru afaceri externe (AFET)
 • Membru, Conferința președinților de delegație (CPDE)
 • Membru, Delegația Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Euronest (DEPA); membru al Comisiei de afaceri politice, drepturile omului și democrație din DEPA
 • Membru, Intergrupul Tibet
 • Membru supleant, Delegația Parlamentului European la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia

 

 

Activitate  – Membru al Parlamentului European, legislatura 2009 – 2014

 • Scris si negociat ca raportor al PE 40 de rapoarte adoptate; negociat 48 de rapoarte ca raportor al grupului PPE
 • Scris și depus peste 1.700 de amendamente la rapoarte legislative în domeniul anti-corupției, anti-fraudei, achizițiilor publice, transparenței, inclusiv în cheltuirea fondurilor UE de către statele membre și instituțiile UE; scris și depus amendamente referitoare la implementarea reformelor judiciare și anticorupție în țările candidate; drepturile fundamentale în UE; politica de vecinătate europeană; accesul public la informații și documente ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei; condițiile de intrare și rezidență a cetățenilor non-UE în scopul angajării sezoniere etc.
 • Inițiat, scris și negociat o Declarație scrisă și o Rezoluție privind eforturile Uniunii de combatere a corupției; inițiat un proiect pilot pentru Dezvoltarea unui Mecanism de Evaluare în sfera anti-corupției pentru identificarea și reducerea costurilor corupției în achizițiile publice cu fonduri UE, finalizat in 2013 printr-un studiu comandat de Oficiul de lupta antifraudă al UE (OLAF)
 • Condus întâlnirile Comisiilor de Cooperare Parlamentară cu Republica Moldova; scris și negociat Recomandări; organizat întâlniri și audieri privind implementarea de către autorități a angajamentelor europene asumate în cadrul negocierilor pentru Acordul de asociere cu UE, Aria de Schimb Liber Aprofundat și Cuprinzător, Planul de Acțiune pentru Liberalizarea Vizelor și regiunea Transnistreană; condus misiunea PE de observare a alegerilor parlamentare anticipate din 2010 în Republica Moldova; inițiat, scris și negociat Rezoluții privind Republica Moldova
 • Co-semnat peste 300 de Rezoluții privind încălcarea drepturilor omului în state din afara Uniunii
 • Peste 500 de intervenții orale în plenul PE; adresat 172 întrebări Comisiei Europene și Consiliului; organizat audieri publice

 

Parlamentul României

 • Inițiat, scris și susținut, prin intermediul parlamentarilor naționali, Legea privind eliminarea prescripției pentru omor, crime de război, genocid și crime împotriva umanității, indiferent de data la care au fost comise; legea a fost adoptată în 2012

 

2007-2009 Consultant anti-corupție, Ministerul de Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Ambasada Regatului Unit în Macedonia; Global Opportunities Fund, Reunificarea Europei

 • Acordat consultanță Primului Ministru al Macedoniei, altor membri ai Guvernului și autorităților publice, în domeniul anti-corupției și reformelor în justiție; sprijinit Guvernul pentru adoptarea și bugetarea Planului de Acțiune anti-corupție și monitorizarea aplicării acestuia; pregătit autoritățile pentru misiunile de evaluare ale Comisiei Europene
 • Participat la scrierea legislației cu privire la confiscarea extinsă, îmbogățirea ilicită și măsurile de supraveghere în domeniul criminalității organizate și corupției; coordonat cu comunitatea internațională, instituții juridice și organizații neguvernamentale

 

Expert, Taiex, Comisia Europeană

 • Pregătit judecători, procurori, funcționari publici, ONG-uri în domeniul anti-corupției și reformei justiției în țări candidate la UE

 

2005-2007 Ministrul Justiției, Guvernul României

Contribuit la intrarea României în UE la 1 ianuarie 2007 prin politici și acțiuni care au eliminat problemele serioase identificate de UE („stegulețele roșii”) în următoarele domenii: corupția la nivel înalt, reforma justiției, spălarea banilor, drepturile de proprietate intelectuală

 • Elaborat și implementat Strategiile Naționale și Planurile de Acțiune 2005-2007 pentru reforma sistemului juridic și lupta împotriva corupției în România
 • Înființat Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru anchetarea infracțiunilor de corupție și fraudă la nivel înalt și a fraudei asupra fondurilor europene
 • Elaborat proiectul noului Cod Penal; reluat procesul de redactare a noilor Coduri Civil și de Procedură Civilă; Început redactarea noului Cod de Procedură Penală
 • Inițiat și susținut legislație în Guvern și Parlament, cu referire, între altele, la: declarațiile publice de avere și interese pentru persoane cu funcții publice; incriminarea conflictului de interese; DNA și competențele acesteia; independența procurorilor de caz; combaterea spălării banilor; modificări ale Codurilor Penal și Civil și Codurilor de Procedură Penală și Civilă; insolvența; legea societăților comerciale; finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale; abrogarea infracțiunilor de insultă și calomnie etc.
 • Stabilit și menținut contacte permanente și directe cu Comisia Europeană, Parlamentul European, guvernele și parlamentele statelor membre UE etc., pentru susținerea integrării României în UE la 1 ianuarie 2007 (și neaplicarea clauzei de salvgardare)
 • Negociat cu Banca Mondială Acordul de împrumut pentru Proiectul de reformă judiciară, în valoare de 110 milioane de euro, semnat în ianuarie 2006 (cel mai mare proiect de reformă judiciară al Băncii Mondiale la momentul respectiv)

 

2002-2004 Expert reforma justiției, Consiliul Europei, Biroul din Bosnia & Herțegovina

 • Implementat proiectul comun al Consiliului Europei și Comisiei Europene pentru întărirea independenței și eficienței sistemului judiciar în Bosnia & Herțegovina
 • Participat la constituirea Consiliilor pentru judecători și procurori, renumirea judecătorilor și procurorilor, redactarea noului Cod de Procedură Civilă și pregătirea implementării acestuia

 

1999-2000 Consultant legal, Misiunea OSCE în Kosovo – detașată de Consiliul Europei

 • Participat la înființarea instituției Avocatului Poporului, la numirea judecătorilor și procurorilor; redactat legislație
 • Organizat sesiuni de pregătire pentru personalul din sistemul judiciar, administrația publică, studenți
 • Organizat evenimente tip “să trăim împreună” într-o societate post-conflict

 

1995-2002 Expert, Consiliul Europei, Direcția Juridică, Direcția Drepturile Omului și Unitatea de Monitorizare a Secretarului General al Consiliului Europei

 • Condus activități și misiuni pentru dezvoltarea și consolidarea democrației în: Federația Rusă, Ucraina, Lituania, Albania, Moldova, Cehia, Georgia, Macedonia, Serbia, Bosnia & Herțegovina, Armenia, altele
 • Pregătit peste 1000 de judecători, procurori, avocați, jurnaliști, ONG-uri și instituții publice, cu privire la statul de drept, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții
 • Efectuat misiuni de monitorizare privind respectarea libertății de exprimare în state membre, pe baza mandatului Secretarului General al Consiliului Europei; redactat și prezentat rapoarte în fața Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei
 • Scris manuale pentru practicieni pentru aplicarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în materia libertății de exprimare și a dreptului persoanei la libertate și siguranță

 

1999-2004 Președinte, Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

 • Condus programe privind libertatea presei, accesul la informații, drepturile individuale v. securitatea națională, drepturile deținuților, asistență juridică gratuită, independența justiției; pregătit peste 100 de avocați și jurnaliști cu privire la aplicarea legii accesului la informații
 • Redactat documente de poziție privind proiecte de lege pentru modificarea Codurilor penal și de procedură penală, legea informațiilor clasificate și a siguranței naționale, legea accesului la informații, legea poliției.
 • Decis strategia preluării cazurilor de încălcare a drepturilor omului pentru reprezentare în fața instanțelor naționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului

 

1997-prezent Avocat, Membru al Baroului București – în prezent nepracticant, la propria cerere

 • Reprezentat victime ale încălcării drepturilor omului în fața instanțelor naționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului; câștigat peste 20 de cazuri la CEDO pentru reclamanții români

 

1998-2000 Expert, Grupul de specialiști pentru reglementări legale privind Presa și Drepturile Omului, Consiliul Europei

 • Redactat recomandări pentru a fi adoptate de Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la: dreptul jurnaliștilor de a nu dezvălui sursele de informație, informarea prin presă în legătură cu procedurile judiciare, diseminarea informațiilor și opiniilor în presă cu privire la politicieni și funcționari publici, libertatea de exprimare și dreptul la viață privată

 

1994-1997 Consultant pro bono, Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), București

 • Acordat consultanță privind demersurile legale împotriva abuzurilor poliției, pentru respectarea drepturilor deținuților, respectarea libertății de exprimare etc.

 

1983-1997 Procuror

 • Instrumentat cazuri penale non-politice, de ex. furt, tâlhărie, vătămare etc.
 • 1991-1992, Procuratura Municipiului București; scris raport privind arestarea ilegală în iunie 1990 a demonstranților anti-comuniști și cerut Secției Parchetelor Militare anchetarea procurorilor care au arestat ilegal; adoptat decizii de scoatere de sub urmărire penală în aproximativ 40 de cazuri privind demonstranții anticomuniști din iunie 1990;
 • 1993-1997, Biroul Drepturile Omului, Parchetul General; instrumentat cazuri privind încălcări ale drepturilor civile

 

 

EDUCAȚIE

 

1992-1993 Master în Drept Constituțional Comparat, Universitatea Statului New York, Albany, SUA și Universitatea Central Europeană, Budapesta

1978-1982 Licențiat în drept magna cum laudae, Universitatea București, Facultatea de Drept

 

PREGATIRE PROFESIONALĂ

 

1997 Eisenhower Exchange Fellowship, Implicarea Viitorilor Conducători, Program Mulți-National, SUA; Domenii de interes: Afaceri Internaționale, Comunicare, Media, Drept

1996 Administrarea justiției în statele membre UE, Programul de vizitatori al Uniunii Europene, Bruxelles, Roma, Madrid

1995 Protecția Internațională a Drepturilor Omului, Curs Avansat, Universitatea Abo/Turku, Finlanda

1994 Teoria și Practica Drepturilor Omului – Drept internațional și european, Universitatea Birmingham, Facultatea de Drept, Institutul de Drept European, Marea Britanie

1994 Drept Internațional Public și Instituții Transnaționale, Salzburg Seminar, Austria

 

MEMBRU ÎN ORGANIZAȚII ȘI FUNDAȚII

 

 • The Parliament Magazine, membru în board-ul editorial, 2013 – 2017
 • Platforma pentru Memorie şi Conștiință Europeană, membru Board of Trustees, noiembrie 2012 – prezent
 • Consiliul European pentru Relații Externe, membru, 2012 – 2017
 • Proiectul Integritate în Educație Siemens, membru în Comitetul Consultativ, Școala de Business a Universității Central Europene, 2011 – prezent
 • Societatea Academică Română, membru în Senatul SAR, 2011 – prezent
 • Academia Europeană Yuste, Spania, membru, 2008 – prezent
 • Universitatea Central Europeană, membru Board of Trustees, 2007 – prezent
 • Grupul pentru Dialog Social, România, membru, 2007 – prezent
 • Transparency International România, membru fondator, 1999 – prezent
 • Eisenhower Exchange Fellowships, SUA, fellow, 1997 – prezent
 • Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki (APADOR-CH), membru 1997 – prezent, președinte 1999-2004